Stichting Denksportpromotie Zuyd

De stichting heeft tot doel: het stimuleren van de denksport en in het bijzonder de schaaksport in de regio Zuid, opdat de regio zich via ontwikkeling van het aanwezige talent in de nationale competitie succesvol weet te manifesteren.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door het:

  1. bijeenbrengen van middelen en daarmee het
  2. ondersteunen van de organisatie van evenementen die inhoud geven aan de denksportcultuur en met name de schaakcultuur in de regio, zoals toernooien, simultaanwedstrijden, (speciale) trainingen, internationale uitwisselingen.
  3. het stimuleren van de denksportbeoefening door jeugdigen
  4. spotten, volgen en begeleiden van talentvolle jeugdspelers
  5. gericht sponsoren van teams die in competities opvallend presteren (bijv. het 1e team van Schaakvereniging Voerendaal dat als hoogst spelend Limburgs team in de 1e klasse van de landelijke competitie acteert)
  6. stimuleren van cluboverschrijdende samenwerking in de Euregio
  7. aangaan van samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke groeperingen, zoals bedrijven, onderwijsinstellingen,
  8. doen van oriŽntaties naar nieuwe vormen van denksport, en de betekenis daarvan, en de mogelijkheden om die te integreren met de traditionele denksport en verenigingscultuur (met name Gaming).